دربارۀ برنامه

Print
Print

رقابت آوازخوانی واقعی و جدید در تلویزیون

«ابرستاره» یک رقابت آوازخوانی واقعی و جدید است که از تلویزیون به منظور کشف یک ابرستاره در بین اشتراک‌ کننده‌گان ده فصل گذشتۀ ستارۀ افغان می‌باشد.
مجموعاً 12 ستاره برگزیده خواهند شد که برای کسب عنوان «ابرستاره» با هم رقابت خواهند کرد.
رقابت طوریست که این افراد به دو دسته 6 نفری تقسیم می‌شوند و هر گروه توسط یک سرگروه هدایت خواهد شد. مطابق به رای مردم و علاقه‌مندان، تعداد این افراد به 8 نفر کاهش خواهد یافت.
بعد از آنکه این 8 ستاره انتخاب گردیدند، 2 داور به جمع رقابت‌ها خواهند پیوست تا بی‌طرفانه عملکرد این ستاره‌ها را مورد نقد قرار دهند.مرحله 12 بهترین

مرحلۀ 12 بهترین با 12 استعداد برتر فصل‌های 1 تا 10 ستاره افغان، برگزار خواهد شد. این ستاره‌ها در مقابل هم به رقابت خواهند پرداخت؛ آنها آهنگ‌های موجود یا آهنگ‌های جدیدشان را با همراهی موسیقی زنده اجرا خواهند کرد. بعد از هر اجرا، سرگروه هر دسته، با این هدف که شخص مورد توجه‌اش را یک قدم دیگر به پیروزی نزدیکتر کند، نظرش را بیان می‌کند.
در ختم هر مرحله، از تماشاچیان و بینندگان تقاضا خواهد شد تا به ستاره مورد علاقۀ خود از طریق تیلفون‌هایشان رای بدهند.
هر مرحله دارای یک موضوع مشخص خواهد بود مانند روز مادر و غیره... و آهنگ‌ها همه در قالب موضوع برنامه خواهند بود.مرحله اعلام نتایج

ستاره‌ها، به اجرای آهنگ‌های دو نفره خواهند پرداخت طوریکه آنها در مقابل هم رقابت دارند. بعد از اجرای هر آهنگ، میزبان برنامه، نتایج آرای علاقه‌مندان و بینندگان را اعلام خواهد کرد. آن عده از ستاره‌ها که آرای کمتری دریافت کرده‌اند به ساحه خطر خواهند رفت و بقیه ستاره‌ها که آرای زیادتری دارند، به ساحه امن می‌روند.
در ختم هر مرحله اعلام نتایج، ستاره‌ای که کمترین رای را ازان خود ساخته، از برنامه حذف خواهد شد و ستاره ای که بیشترین رای را کسب کرده، یک آهنگ دیگر نیز اجرا خواهد کرد.