Print
Print
تاریخچه تلویزیون طلوع

طلوع در دری و پشتو به معنی برخاستن یا برامدن آفتاب است و منحیث آغاز یک عصر جدید برای افغان ها نماپردازن شده است. 
طلوع در اکتوبر سال 2004 براه شروع به کار کرده و اولین مرکز تلویزیونی تجارتی در افغانستان است که در افغانستان بکار شروع کرده است و اساساتی را برای روزنه رسانه های قابل دسترس گذارده و برنامه های خبری، ورزشی، کارهای روزمره،  فلم ها، کمیدی، سریال ها، مستند ها، موسیقی، برنامه های اطفال، برنامه شیوه زنده گی و سرگرمی را پیشکش می کند.  طلوع برای بار اول در کابل آغاز بکار کرده و در نوامبر سال 2007، در 14 شهر در افغانستان و در سراسر منطقه از طریق ستلایت به نشرات پرداخت.
طلوع می خواهد تا افغان ها را از طریق برنامه های پویا برانگیخته، متعهد و برافراشته ساخته تا بازتابنده نیاز ها و خواست های مردم باشد.
بعد از سال های جنگ، ظلم و ویرانی، افغان ها آماده هستند تا به پیش حرکت کنند. طلوع می خواهد که این تلاش را بواسطه فراهم کردن محتوایی که تمام افغان ها را آموزش داده، آگاه ساخته، سرگرم کرده و الهام می بخشد، کمک کند.
برای معلومات بیشتر در مورد برنامه های ما، اینجا کلیک کنید.

پوشش طلوع - آسیای مرکزی

در حال حاضر، طلوع خدمات آزاد- به- هوا را برای بیننده گان در 14 شهر در افغانستان فراهم می کند و ما می خواهیم که بصورت متداوم، شایستگی خود را در افغانستان توسعه بدهیم.
طلوع خدمات تلویزیونی را از طریق ستلایت در تمام منطقه در یوتلست SESAT2 ( و یا اکسپرس AM22) فراهم می کند. 
جزئیات پوشش ستلایت برای تلویزیون طلوع قرار ذیل است.

ستلایت:  یوتلست SESAT2 /  اکسپرس AM22، 53 درجه شرقی
نوار: Ku
فریکونسی: 11,495.75
میزان سمبول: 5,000
FEC:    ¾
ایجاد دو قطب: اُفقی

اکثریت آخذه های ستلایت خود به خود کانال های طلوع، لمر و طلوع نیوز را اضافه می کنند.
اگر شما آخذه ستلایت خود را بشکل راست به فریکویسی بالای دَور داده اید، لطفاً بیاد داشته باشید که شما انتخاب 3 سرویس را خواهید گرفت اگر کانال ها به صورت خود به خود انتخاب نشده باشند.

  1. سرویس ID 1 (طلوع)
  2. سرویس ID 2 (لمر)
  3. سرویس ID 3 (طلوع نیوز)

اگر شما می خواهید که طلوع را بیینید، نیاز خواهید داشت تا سرویس ID 1  یا طلوع و بعداً برای زبان، انگلیسی را انتخاب کنید. گزینه زبان آلمانی آرمان اف ام را برای شما خواهد گرفت.
اگر شما می خواهید که لمر را بیینید، نیاز خواهید داشت تا سرویس ID 2  یا لمر و بعداً زبان، خود به خود به انگلیسی عیار خواهد شد. اگر برای دریافت کردن سیگنال به کدام مشکلی برخوردید، لطفاً همرای ما به آدرس   [email protected] به تماش شوید.
اگر شما می خواهید که طلوع نیوز را بیینید، نیاز خواهید داشت تا سرویس ID 3  یا طلوع را انتخاب کنید.
دایاگرام ذیل، با جزیات بیشتر پوشش واقعی ستلایت تلویزیون طلوع را در منطقه نشان می دهد.

 


کنترول و مدیریت

تلویزیون طلوع یک بخشی است که توسط اشخاص موبی گروپ کنترول می شود. از وب سایت موبی گروپ دیدن کنید و در مورد منبع وجود ما بیشتر بیاموزید.
موبی گروپ یک سازمانی %100 افغانی است که بکار گماشته شده است. شما در مورد اشخاصی که در پشت موبی گروپ هستند، و دیدگاه های ما به کلیک کردن در اینجا، می توانید بیشتر بیاموزند.